Marktaandeel kunststof kozijnen groeit door

Bouwsector in de lift
De Nederlandse economie ontwikkelt zich goed. Volgens recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zal de economische groei dit jaar op 2% uitkomen. Voor 2016 verwacht het CPB een groei van 2,4%. Positieve berichten komen nu ook uit de woningmarkt en de bouwsector. De weg omhoog lijkt weer gevonden. Een ontwikkeling die al langer gaande is, zet zich verder door: het marktaandeel van kunststof kozijnen blijft stijgen.

Woningmarkt

Volgens het Kadaster werden in juni 2015 15.147 bestaande woningen verkocht: een stijging van 33,7% ten opzichte van juni 2014 (11.328). De verkopen in juni 2015 waren volgens het Kadaster weer 18,1 % hoger dan de woningverkopen in mei 2015. De economische groei, die gepaard gaat met een gunstige koopkrachtontwikkeling voor werkenden en een dalende werkloosheid, zal de woningmarkt ongetwijfeld verder aanjagen.

Nieuwbouw herstelt zich

Positief is ook dat de nieuwbouw zich herstelt, zoals blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale bouwsom van verleende bouwvergunningen voor de nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen steeg in 2014 met ruim 24% ten opzichte van 2013. Als de voortekenen niet bedriegen, wordt 2015 nog beter. Het eerste kwartaal van 2015 stond in het teken van verdere

groei. De totale bouwsom van verleende bouwvergunningen voor nieuwbouw was volgens het CBS in deze periode bijna 28% hoger dan in het eerste kwartaal van 2014.

Volgens de Thermometer Koopwoningen, een publicatie van de Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB), zal het aantal verkochte nieuwe koopwoningen dit jaar tussen de 28.000 en 30.000 woningen uitkomen. Een stijging ten opzichte van 2014, waarin slechts 25.000 nieuwe woningen werden opgeleverd. Bij aanhoudend herstel verwacht de NVB in 2016 een verdere stijging.

Opmars kunststof kozijn zet door

Wat betekenen deze positieve ontwikkelingen voor de kozijnenmarkt? De meeste buitenkozijnen worden geplaatst in de woningbouw. De markt voor woningbouw is ongeveer drie keer zo groot als die voor de utiliteitsbouw. Binnen de woningbouw is de renovatiemarkt fors (ruim drie keer) groter dan de nieuwbouwmarkt. In beide segmenten groeit het marktaandeel van het kunststof kozijn, een ontwikkeling die al jaren geleden is ingezet. Het verschil tussen het marktaandeel van het kunststof kozijn en dat van het houten kozijn zal in 2015 kleiner zijn dan ooit tevoren, verwacht Albert Zegelaar, voorzitter van de VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie).

De Konstruktie

Hazenkoog 24d
1822 BS Alkmaar
Telefoon: +31 (0)72 564 48 72
Telefax: +31 (0)72 564 35 38
Email: mail@dekonstruktie.nl
Voeg toe aan adresboek

Over ons

De Konstruktie aan de Hazenkoog 24 D in Alkmaar is – sinds 1993 – dé specialist op het gebied van kozijnen en zonwering in Alkmaar en omgeving. De Konstruktie levert en monteert kunststof-, houten- en aluminium kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien,… [lees verder]

Onze projecten