De opdrachtgever bepaald

‘De opdrachtgever bepaalt’
De website www.duurzaamgebouwd.nl trekt 30.000 unieke bezoekers per maand. Daarnaast geeft het kennisplatform Duurzaam Gebouwd een eigen magazine en boeken uit en verspreidt het nieuwsbrieven onder duizenden belangstellenden. “Zo’n 65.000 professionals volgen ons”, zegt commercieel directeur Richard Klein.

Waarom is het platform zo populair? “Duurzaamheid is in bouwprojecten tegenwoordig hét onderscheidende criterium. Het is een kapstok, waaraan allerlei haakjes zitten, zoals mvo, smart grids, certificering en financiële waarborging. Bij ons komen al die invalshoeken aan bod.”

Onafhankelijk en opiniërend

Kennisdeling is hét belangrijkste doel van Duurzaam Gebouwd, aldus Klein. “Het gaat om kennis van niveau; we richten ons immers op professionals. Het platform is onafhankelijk en opiniërend. Voor greenwashing en populisme is geen plaats; de discussies op de website worden zakelijk gevoerd. Ook financieel zijn we onafhankelijk; we ontvangen geen subsidie en kunnen onszelf bedruipen.”

Brede kijk van experts

De blogs van het expertpanel leveren een belangrijke bijdrage aan de brede kijk op duurzaamheid. “De experts zijn afkomstig uit alle disciplines van de bouwkolom. Zij geven hun persoonlijke visie op de onderwerpen die we behandelen. De bezetting van het panel veranderen we van tijd tot tijd. Nieuwe experts brengen weer andere gezichtspunten in.”
Niet alleen experts verbinden zich aan het platform. “Bedrijven die het gedachtegoed van Duurzaam

Gebouwd onderschrijven, kunnen een partnership aangaan. VEKA heeft dat onlangs ook gedaan. Daarnaast hebben we contentpartners: partijen zonder winstoogmerk die een inhoudelijke bijdrage leveren, zoals provinciale overheden en Agentschap NL. Tot slot hebben we individuele leden, die automatisch worden uitgenodigd voor seminars, congressen en andere bijeenkomsten die we organiseren.”

Bouwpraktijk verandert snel

Duurzaam Gebouwd laat de theoretische achtergronden van duurzame ideeën en concepten uitgebreid aan bod komen. Ook de vertaling naar de bouwpraktijk wordt belicht: “We beschrijven bijvoorbeeld projecten van onze partners. Vanuit het perspectief van alle betrokkenen; we bespreken dus ook de ervaringen van de gebruikers van het gebouw. Met deze projectbeschrijvingen maken we de hele waardeketen transparant. Dat levert waardevolle informatie voor professionals op, bijvoorbeeld over wat je precies moet doen om de vereiste certificeringen te verkrijgen. ”

In het traditionele denken waren gebouwen nog energieverslinders. “Tegenwoordig gaat het echter om de materiële en menselijke energie die een gebouw oplevert.” De omslag naar duurzaam denken en bouwen gaat hard: “De wereld is snel veranderd. Vroeger zaten architecten en aannemers aan het roer, vandaag zijn het allereerst de opdrachtgevers die bepalen. Ook zie je dat de leveranciers van duurzame producten en concepten steeds meer invloed krijgen. Investeerders verlangen waarborgen voor de lange termijn. Alleen partijen die die waarborgen kunnen bieden, blijven meespelen. Mede onder invloed van de crisis vindt een natuurlijke selectie plaats.”

De Konstruktie

Hazenkoog 24d
1822 BS Alkmaar
Telefoon: +31 (0)72 564 48 72
Telefax: +31 (0)72 564 35 38
Email: mail@dekonstruktie.nl
Voeg toe aan adresboek

Over ons

De Konstruktie aan de Hazenkoog 24 D in Alkmaar is – sinds 1993 – dé specialist op het gebied van kozijnen en zonwering in Alkmaar en omgeving. De Konstruktie levert en monteert kunststof-, houten- en aluminium kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien,… [lees verder]

Onze projecten