Ruud Geerligs van SBR: Kwaliteit wordt transparanter met nieuwe referentiedetails passiefhuis

Als programmamanager bij SBR heeft Ruud Geerligs bouwtechniek als specialisme. Onlangs legde hij de laatste hand aan 39 referentiedetails voor renovatie volgens het passiefhuisconcept. De referentiedetails worden begin maart gepubliceerd en zullen voorzien in een behoefte, verwacht hij: “Het energiezuinig maken van bestaande bouw wordt in de komende jaren steeds belangrijker.”

“Dagelijks houdt hij zich bezig met bouwfysica, duurzaam materiaalgebruik en bouwdetaillering. Bestaande SBR-Referentiedetails houdt hij up-to-date en waar nodig stelt hij nieuwe op. “Niet alle bouwkundige ontwikkelingen hoeven te worden verwerkt in nieuwe referentiedetails. Vaak kan men ze uit bestaande details afleiden. Als dat echter niet mogelijk is, dan is er sprake van een unieke ontwikkeling. In dat geval zijn nieuwe details nodig.”

Ontwikkeling details voor passiefhuis

Voor SBR is hij onder meer nauw betrokken bij de referentiedetails voor het passiefhuis-concept. “Vier jaar geleden is SBR begonnen met de ontwikkeling van 40 referentiedetails voor nieuwbouw: 20 details voor houtskeletbouw (hsb) en 20 voor gietbouw. Later kwam er een serie van 6 details voor dakramen en 16 voor stapelbouw bij.” Nu zijn er 39 details voor renovatie aan toegevoegd. “Ze zijn ondergebracht in 3 categorieën: monumentale panden (isolatie aan de binnenkant), buitengevelisolatie en vervanging van het buitenspouwblad.” Hoe kijkt hij naar de rol van kozijnen en de materiaalkeuze? “Op zich is het eenvoudig: het kozijn moet een Uraam-waarde van 0,8 W/(m2 K) of lager hebben. Met alleen aluminium, zonder thermische ontkoppeling, lukt dat nooit; de warmtegeleidings- coëfficiënt is daar veel te hoog voor. Met alleen hout of kunststof is Treden er in de praktijk verschillen op bij de toepassing van houten en kunststof kozijnen? “Dat kan je zo niet zeggen; dat is afhankelijk van vele andere factoren. Om er enkele te noemen: de opbouw van het kozijn, de combinatie met glas en glaslatten en de wijze waarop het kozijn in de wand ingebouwd. Wel kan je zeggen dat fabrikanten van kunststof kozijnen in Nederland eerder met passiefhuiskozijnen zijn gekomen; de houtfabrikanten hebben daar langer over gedaan.”

Kwaliteit wordt meetbaar

De nieuwe referentiedetails laten zien wat bij renovatie haalbaar is. Belangrijk hierbij zijn de voorschriften voor ontwerp en uitvoering, die aan de achterzijde van elk detail zijn opgenomen. “Als je niet volgens de voorschriften werkt, haal je niet het gewenste resultaat. Maar in sommige situaties kan een Rc-waarde van 7 ook een mooi resultaat zijn. Of dit voldoende is, zal blijken uit de PHPP-berekening die nodig is om te bekijken of het gebouw volgens het passiefhuisconcept voldoet aan de gestelde eisen.” De voorschriften verschillen per situatie. “Waar mogelijk moeten de naden en kieren worden afgeplakt om de luchtdichtheid te kunnen garanderen. Bij passiefhuiskozijnen zijn in de regel dubbele luchtdichting bij draaiende delen en goed knevelende twee– en driepuntssluitingen vereist. Daarnaast is het inbouwen in de wand heel belangrijk. Plaatsing in kalk of zandsteen is een heel ander verhaal dan plaatsing in een hsb-element, waarin kunststof kozijnen al fabrieksmatig ingepast kunnen worden.” Passiefhuis is niet het enige concept voor energiezuinig bouwen waarmee Geerligs zich bezighoudt. “Maar het is zeker een mooi doordacht systeem met goed omschreven kwaliteitseisen. Als je volgens de SBR-Referentiedetails ontwerpt, wordt in ieder geval uitgegaan van goed doordachte bouwkundige aansluitingen. Maar de kwaliteit staat of valt met de uitvoering, die ook bewaakt moet worden. Dat raad ik ook aan: toets of de beoogde resultaten écht worden gehaald.”

De Konstruktie

Hazenkoog 24d
1822 BS Alkmaar
Telefoon: +31 (0)72 564 48 72
Telefax: +31 (0)72 564 35 38
Email: mail@dekonstruktie.nl
Voeg toe aan adresboek

Over ons

De Konstruktie aan de Hazenkoog 24 D in Alkmaar is – sinds 1993 – dé specialist op het gebied van kozijnen en zonwering in Alkmaar en omgeving. De Konstruktie levert en monteert kunststof-, houten- en aluminium kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien,… [lees verder]

Onze projecten