Ontwikkelingen in de bouwsector

De bouwsector heeft het nog steeds moeilijk. In 2010 liep de omzet van de bouw met 9% terug. De malaise heeft echter geen invloed op de marktpositie van kunststof kozijnen.

De cijfers die het CBS begin maart publiceerde, spreken duidelijke taal. De nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen verloor fors terrein in 2010. Herstel in deze sector is op korte termijn niet te verwachten. Het CBS stelde namelijk ook vast dat in de eerste tien maanden van 2010 de totale bouwsom van verleende bouwvergunningen voor de nieuwbouw van woningen en gedrijfsgebouwen 20% lager was dan in dezelfde periode in 2009.

Rol van de overheid
Op het gebied van renovatie is de situatie gunstiger. Mede dankzij de tijdelijke BTW-verlaging voor woningonderhoud en verbouwing blijven de activiteiten hier op peil. Deze maatregel loopt op 1 juli echter af. Het zou een goede zaak zijn als de regering tot verlenging van de maatregel zou besluiten.
Ook andere stimuleringsmaatregelen zijn welkom. Nu de nieuwbouwactiviteiten achterblijven, ligt het voor de hand om meer te investeren in de verbetering van bestaande woningen. Met name kleinere tot middel- grote bouwbedrijven zouden daarbij gebaat zijn. Eén mogelijkheid die in dit verband wordt genoemd, is de verduurzaming van woningen in zogeheten kracht- wijken.

Ontwikkelingen op kozijnenmarkt
In het geheel van alle bouwactiviteiten heeft renovatie in de afgelopen jaren een steeds groter aandeel verworven. VEKA heeft deze ontwikkeling voor de Europese kozijnenmarkt in kaart gebracht (zie tabel). De gewijzigde verhouding tussen nieuwbouw en renovatie zal naar verwachting tot en met 2013 stabiel blijven.

Hoe doen kunststof kozijnen het binnen de gehele Nederlandse kozijnenmarkt? In een reactie op de cijfers van het CBS liet Albert Tegelaar, voorzitter van de VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie), weten dat de omzet van kunststof kozijnen in 2010 licht is gegroeid. In een markt waarin de winstmarges onder druk staan, noemde hij dat een tevredenstellend resultaat. Per saldo betekent dit dat het marktaandeel van kunststof kozijnen in de gehele kozijnenmarkt is gestegen. Een duidelijk bewijs dat kunststof kozijnen een blijvende sterke positie hebben verworven!

De Konstruktie

Hazenkoog 24d
1822 BS Alkmaar
Telefoon: +31 (0)72 564 48 72
Telefax: +31 (0)72 564 35 38
Email: mail@dekonstruktie.nl
Voeg toe aan adresboek

Over ons

De Konstruktie aan de Hazenkoog 24 D in Alkmaar is – sinds 1993 – dé specialist op het gebied van kozijnen en zonwering in Alkmaar en omgeving. De Konstruktie levert en monteert kunststof-, houten- en aluminium kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien,… [lees verder]

Onze projecten